Boris Brezovac

Vođa viola

Violista Boris Brezovac je studirao u Zagrebu kod Stefana Pasađa i u Beogradu kod Dejana Mlađenovića, gde je diplomirao. Usavršavao se u Manhajmu kod Hideko Kobajaši i u Hanoveru kod Kristijana Pola. Kao solista i kamerni muzičarnastupao je širom Evrope u okviru ansambala kao što su Kamerata akademika Novi Sad, kvarteti Hanover i Beloti, Balkanska kamerna akademija, Kamerna grupa London, Gudački kvintet THC, Kamerata Salcburg i Muzičko društvo Haimos. Bio je član Simfonijskog orkestra RTS i Orkestra NDR u Hanoveru. Član Beoradske filharmonije je od 1993. a vođa grupe viola od 2005. godine.

Pored profesionalnog angažmana u orkestru BGF glavni fokus ima na polju kamerne muzike. Sa gudačkim kvartetom Bf ostvaruje više koncerata u Evropi I Aziji, kao I usavršavanja kod Volfganga Redika, Vilijama Kolmana i Eberharda Felca.

Scroll to Top